Projekty systemów automatyki domowej.
Profesjonalne instalacje i programowanie.
Wieloletnie doświadczenie i praktyka.
Certyfikaty instalatora i ternera FIBARO oraz instalatora systemów Z-Wave.

 • Doradztwo i konsultacje
 • Analiza wymagań, studium wykonalności
 • Projektowanie i wycena instalacji
 • Projektowanie oprogramowania i interfejsów
 • Kompleksowy instalacje systemów
 • Konfigurowanie i programowanie scen i modułów, programowanie w LUA
 • Instalacja i integracja systemów monitoringu IP Hikvision (certyfikat HCSA)
 • Instalacja i integracja systemów alarmowych Satel
 • Integracja sterowania napędami do bram firmy NICE, Hormann, Somfy, Beninca, Wiśnowski i in.
 • Instalacja i integracja systemów multiroom Sonos, Yamaha, Arylic, iEast
 • Integracja z systemami audio-video i innymi urządzeniami.
 • Integracja systemów ogrzewania, klimatyzacji i rekuperacji
 • Dystrybucja i instalacja sterowanych osłon i dekoracji okiennych Mio Decor
 • Bieżąca obsługa, nadzór, zdalna diagnostyka
 • Modyfikacje, rozbudowa, optymalizacje

Współpracujemy bezpośrednio i wyłączenie z oficjalnymi dystrybutorami oferowanego sprzętu.

Opis elementów i rozwiązań, które znalazły się
w uruchomionych przez nas instalacjach i systemach.

Oświetlenie

 • Kompleksowe sterowanie oświetleniem: lampami 230V oraz oświetleniem LED 12V/24V
 • Sterowanie światłem białym i kolorowym RGB i RGBW
 • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od aktywności domowników, np. przy wykryciu ruchu lub włączeniu TV
 • Wygaszanie niepotrzebnych świateł w pustych pomieszczeniach lub pod nieobecność domowników
 • Wykorzystanie świateł w symulacjach obecności
 • Użycie świateł do sygnalizowania wyjątków i innych sytuacji, np. miganie światła aby zwróci uwagę domowników
 • Użycie świateł w pobutkach
 • Automatyczna obsługa świateł nocnych i schodowych w połączeniu z czujnikami ruchu i w zależności od pory dnia
 • Sterowanie oświetleniem ogrodu czy iluminacją świąteczną, zależnie od pory dnia, wykrycia ruchu, otwarcia drzwi czy np. ruchu wykrytego przez kamerę.
 • Monitorowanie chwilowego i sumarycznego poboru prądu przez elementy oświetleniowe

Okna i drzwi

 • Kontrola otwarcia drzwi i okien
 • Sterowanie oświetleniem w reakcji na otwarcie i zamknięcie drzwi
 • Modyfikacja działania rolet w zależności stanu drzwi balkonowych i okien
 • Kontrola zamknięcia drzwi i okien w momencie wyjścia z domu
 • Kontrola zbyt długiego pozostawienia otwartych okien w zimie
 • Aktywacja (uzbrajanie) czujników pod nieobecność, praca w trybie sensorów alarmowych wykrywających intruzów
 • Kontrola okresów wietrzenia, przypominanie o wietrzeniu pomieszczeń w których długo nie otwierano okien
 • Bezprzewodowe zamki do drzwi (door-lock, door-bell)

Zasilanie, włączniki, gniazdka

 • Moduły podtynkowe i zewnętrzne elementy włączające i wyłączające, gniazdka, ścienne włączniki światła, ściemniacze
 • Zdalna kontrola stanu oświetlenia, sterowanie załączaniem, automatyka załączania powiązaną ze stanem czy zdarzeniami w systemie
 • Sterowanie zasilaniem komponentów systemu AV, wykrywania ręcznego włączania urządzeń przez monitorowanie poboru prądu
 • Wyłączanie zasilania wybranych gniazd pod nieobecność domowników, w nocy itd
 • Harmonogramy aktywności gniazd zewnętrznych, ogrodowych
 • Kontrola chwilowego poboru prądu, alerty, statystyki
 • Obsługa dzwonka do drzwi, informacje o użyciu, reakcje innych elementów systemu (światło, kamera), użycie dzwonka do innych powiadomień lub alarmów.
 • Kontrola głównego przyłącza zasilającego
 • Sterowanie zaworami na przyłączach wodnych i gazowych

Warunki pogodowe

 • Monitoring warunków zewnętrznych w oparciu o bezpośrednio podłączone sensory (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, wiatr, opady)
 • Pobieranie danych przez internet z lokalnych stacji pogodowych
 • Pobieranie publicznych danych ze stacji Netatmo znajdujących się w pobliżu
 • Pobieranie informacji ostrzegawczych o burzach i opadach dla regionu, alerty dla użytkownika, wyjątki w sterowaniu roletami
 • Automatyczne sterowania roletami w zależności od warunków zewnętrznych (izolacja termiczna, ochrona przed nadmiernym światłem, dogrzewanie słoneczne w zimie itd)
 • Sterowanie markizami zewnętrznymi uwzględniające nasłonecznienie, deszcz, siłę wiatru, porę dnia itd.
 • Optymalizacja działania wentylacji w zależności od temperatur i wilgotności zewnętrznej
 • Ostrzeżenia o otwartych oknach i możliwym wychłodzeniu pomieszczeń przy spadku temperatury zewnętrznej, lub w trakcie deszczu.
 • Modyfikacje harmonogramu podlewania ogrodu
 • Antyzamrożeniowa ochrona rolet

Ogrzewanie i temperatura

 • Sterowanie zaworami grzejnikowymi w harmonogramach tygodniowych, obsługa wyjątków
 • Sterowanie wielosekcyjnym ogrzewaniem podłogowym
 • Termostaty sterujące ogrzewaniem elektrycznym
 • Wielopunktowe monitorowanie temperatury wody w systemie grzejnikowego i podłogowego ogrzewania wodnego.
 • Kontrola i optymalizacja pracy pompy ogrzewania podłogowego
 • Aktywna kontrola temperatur w wybranych pomieszczeniach
 • Historie zmian, wykresy
 • Alarmy zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniach

Klimatyzacja

 • Sterowanie klimatyzacjami róznych marek za pośrednictwem modułów rozszerzeń IntesisHome
 • Itegracja sterowania klimatyzacją przez transmitery IR
 • Komunikacja z urządzeniami Samsung klimatyzacje, AGD) za pośrednictwem Samsung Cloud

Wentylacja

 • Automatyczne sterowanie wentylatorami w pomieszczeniach (łazienki, kuchnie, piwnice, itd)
 • Powiązanie ze stanami czujników, temperatur, wilgotności, warunków zewnętrzncyh, także obecności domowników, czy pory dnia
 • Obliczenia preferowanych poziomów wymiany powietrza i uwzględnienie ich w algorytmach sterujących
 • Wgląd w statystyki pracy wentylatorów, ilości przepompowanego powietrza czy czasu pracy
 • Kontrola wentylacji i temperatury urządzeń lub np. skrzynek lub szafek ze sprzętem sieciowym lub AV, płynna kontrola obrotów
 • Sterowanie rekuperacją (Aeris/Zhender)
 • Integracja z czujnikami pyłów zawieszonych PM10, PM2.5, wewnętrznych i zewnętrznych, uwzględnienie pomiarów przy sterowaniu rekuperacją i wentylaczją, alerty, powiadomienia i ostrzeżenia

Rolety i żaluzje

 • Pełne sterowanie z pozycjonowaniem (0-100%) klasycznymi roletami zewnętrznymi, żaluzjami fasadowymi, żaluzjami wewnętrznymi, roletami rzymskimi, elektrycznymi karniszami, zasłonami, itp.
 • Automatyczne sterowanie uwzględniające stan domu, obecność, warunki pogodowe
 • Optymalizacja ochrony przed nagrzewaniem lub wychładzaniem domu przez otwory okienne
 • Samodzielna praca rolet i żaluzji pod nieobecność domowników, zależnie od pory dnia, w reakcji na zmiany temperatur czy wystąpienie opadów
 • Sterowanie roletami i żalzujami powiązane z budzeniem domowników, pobudki
 • Pozycjonowanie rolet i żaluzji (oraz zmiania oświetlenia) w reakcji na włączenie i wyłączenie TV
 • Automatyczne domykanie rolet przy wykryciu pozostawionego otwartego okna przy temperaturze grożącej wychłodzeniem pomieszczenia, alerty informujące domowników
 • Obsługa wyjątków ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem w lecie, lub otwieranie określonych rolet w zimie w sytuacji wykrycia silnego nasłonecznienia
 • Rozpoznawanie ręcznej ingerencji użytkownika w pozycjonowanie rolet, uwzględnianie otwarcia okien czy drzwi tarasowych itd.
 • Zaprogramowanie sterowania roletami w sytuacjach awaryjnych i alarmowych (np. wykrycie ognia, zalania, włamania itd)
 • Sterowania grupami rolet i żaluzji z użyciem standardowych przycisków ściennych
 • Wykorzystanie rolet w symulacjach obecności
 • Możliwość zaprogramowania antyzamrożenowych ruchów rolet wyzwalanych cyklicznie przy określonych warunkach pogodowych
 • Integracja sterowania oknami połaciowymi, świetlikam i roletami systemu Velux Integra oraz Fakro.

Monitoring zagrożeń i wyjątków

 • Aktywny monitoring warunków alarmowych w oparciu o czujniki dymu, gazu/CO, temperatury i zalania
 • Wysyłanie powiadomień email, push, SMS i obrazów z kamer
 • Programowanie reakcji systemu (oświetlenie, rolety, specjalne sygnalizacje świetlne, aktywacja kamer, główny zawór wody i gazu)
 • Monitorowanie nadmiernego poboru prądu dla wybranych urządzeń
 • Monitorowanie niepożądanych spadków poboru prądu dla krytycznych urządzeń (np. pieca CO), wykrywanie awarii
 • Monitorowanie obecności zasilania i dostępu do internetu
 • Monitorowanie łączności z kamerami IP i innym krytycznym sprzętem sieciowym

Bramy i furtki

 • Sterowanie bramami garażowymi, bramami osiedlowymi, także wykorzystującymi sterowanie RF
 • Integracje sterowników bram firm Nice oraz sterowników Hormann do bram garażowych
 • Monitorowanie otwierania bram, dodatkowe akcje (oświetlenie, aktywacja kamer), statystyki dla bram osiedlowych.
 • Automatyczne otwieranie w zależności od działania sensorów (np. ruchu, otwarcia drzwi) lub lokalizacji (GPS) mieszkańców
 • Sterowanie elektrozamkami
 • Monitorowanie sygnałów z barier IR
 • Kontrola zamknięcia tradycyjnych zamków w drzwiach wejściowych

Harmonogramy czasowe

 • Budowanie rozbudowanych harmonogramów sterujących wywoływaniem akcji w systemie
 • Obsługa zdarzeń w cyklach dziennych, tygodniowych, zdarzeń cyklicznych wywoływanych co kilka minut i godzin
 • Rozwiązania obsługujące duże ilości zdarzeń bez nadmiernego obciążania systemu i uruchamiania osobnych zegarów dla każdego przypadku
 • Obsługa czasu wywołań modyfikowanych np. godziną zachodu lub wschodu słońca
 • Indywidualne pobudki dla poszczególnych pomieszczeń, w zależności od dni tygodnia, obecności osób, dni wolnych.
 • Cykliczne sprawdzanie stanu urządzeń, parametrów środowiskowych, temperatur, oświetlenia, stanu drzwi i okien, systemu wentylacji itd
 • Dowolne przypominacze wysyłane do domowników, z możliwością uwzględnieniem stanu systemu i obecności

Kontrola obecności

 • Specyficzne zachowania elementów systemu pod nieobecność domowników
 • Wyłączanie świateł, zbędnego zasilania, sprzętu AV, zaworów wody, itd
 • Uzbrajanie czujników, kamer
 • Różne algorytmy sterowania roletami w zależności od obecności (oraz pogody i pory dnia)
 • Rozpoznawanie obecności poszczególnych osób na podstawie specyficznych zachowań (np. logowania telefonów do sieci, włączania sprzętu AV, komputerów, użycia kodów rozbrojenia alarmu itd)
 • Alarmy i alerty o niezabezpieczonych oknach czy drzwiach podczas opuszczania domu
 • Korekty działania ogrzewania i chłodzenia
 • Symulacja obecności
 • Programowanie dni wolnych czy wyjazdów poszczególnych domowników modyfikujące pobudki i prace rolet w poszczególnych sypialniach czy działanie stref ogrzewania

Sterowanie sprzętem AV

 • Reagowanie na uruchamianie różnych sprzętów AV przez regulacje oświetlenia czy położenia rolet.
 • Sterowanie strefami audio w zależności od aktywności czy obecności domowników, dni tygodnia czy godziny
 • Muzyczne pobudki, muzyka do zasypiania, zarządzanie przenoszeniem muzyki między strefami w systemie multiroom
 • Kompleksowa instalacja i sterowanie systemem multiroom audio w oparciu o urządzenia marki iEAST oraz Sonos
 • Aktywacje złożonych funkcji sterowania sprzętem AV przypisane do dedykowanych przycisków lub do specyficznego użycia istniejących przycisków lub przełączników
 • Sterowanie zasilaniem urządzeń dodatkowych przy aktywacji poszczególnych elementów systemu AV
 • Kontrola czasu włączenia TV w godzinach gdy w domu są dzieci, powiadomienia push, możliwość wymuszenia wyłączenia
 • Wyłączanie urządzeń na czas nieobecności domowników
 • Komunikaty głosowe (TTS)

Monitoring, alarmy, kamery IP Hikvision - instalacje i integracje

 • Instalacje systemów monitoringu w oparciu o kamery i rejestratory Hikvision (uzyskany certyfikat HCSA)
 • Kontrola pracy i aktywności kamer, natychmiastowe powiadomienia o braku łączności.
 • Nanoszenie dodatkowych tekstów i informacji na obraz, informacji o stanie systemu, warunków pogodowych itd.
 • Kontrola parametrów przełączania trybów dzień noc
 • Aktywowanie wbudowanych i zewnętrznych doświetlaczy IR w zależności od pracy zasilania czy warunków pogodowych
 • Nagrywanie wyzwalane czujnikami FIBARO, np. czujnikami ruchu czy przyciskiem dzwonka do drzwi, różne scenariusze w zależności od pory dnia i obecności w domu
 • Nagrywanie awaryjne, wymuszane ręcznie przez specyficzne użycie np. włącznika światła lub przycisku rolet, z powiadomieniami push do wszystkich domowników
 • Uzbrajanie kamer, aktywacja funkcji wykrywania ruchu i innych zdarzeń pod nieobecność domowników, w nocy, itd
 • Reakcje systemu FIBARO na stany alarmowy kamery, zapalanie świateł, uchylanie rolet, symulacja obecności, powiadomienia push itd.
 • Sterowanie ogniskową obiektywu z funkcją motozoom, sterowanie kamerami PTZ
 • Kontrola ciągłości czasu pracy kamery, wolnego miejsca i poprawnego działania nośnika pamięci
 • Integracja z systemami alarmowymi SATEL

Systemy nawodnień

 • Kompleksowe sterowanie sekcjami nawadniania ogrodów
 • Wyliczenia czasów i okresów podlewania w zależności od warunków pogodowych
 • Wykorzystanie czujników opadu, wilgotności, historii opadów i prognozy pogody
 • Możliwość ingerencji ręcznej, blokowania i wymuszenia

Elementy diagnostyki systemów

 • Kontrola poprawnego działania krytycznych elementów systemu (aktywności, dostarczania danych, stanu baterii)
 • Kontrola zaniku łączności z elementami systemu
 • Przełączanie systemu na korzystanie z alternatywnych czujników lub źródeł informacji (np. internetowych) w wypadku problemów z podstawową łącznością
 • Kontrola właściwych poziomów poboru prądu przez krytyczne elementy instalacji domowych
 • Kontrola poprawności parametrów i ustawień kamer, zgodnie ze stanem systemu, korekty ręcznych/testowych nastaw
 • Alerty email, push, sms
 • Kontrola aktywności scen kluczowych dla poprawnej i ciągłej obsługi systemu


Certyfikat instalatora systemów FIBARO

FIBARO: Certyfikat instalatora

Certyfikat trenera instalatorów systemu FIBARO

FIBARO: Certyfikat Trenera instalatorów systemu FIBARO

Z-Wave Certified Installer (Z-Wave Alliance)

Z-Wave Alliance: Z-Wave Certified Installer

Hikvision Certified Security Associate (HCSA)

HCSA - HikVision Certified Security Associate